Lượt xem: 151

Sơn La được xếp hạng đạt mức “khá” về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 2020.

Ngày 31/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 31/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả thực hiện Bộ chỉ số năm 2020 của các địa phương được phân loại theo 03 mức: tốt, khá và trung bình. Trong đó ,tỉnh Sơn La là 1 trong 34 địa phương xếp mức khá.

            Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TN&MT, Sở TN&MT đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố tiến hành thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (26 chỉ số nhóm I) tỉnh Sơn La năm 2020 và trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 1893/UBND-KT ngày 01/7/2021 đề nghị Bộ TN&MT thẩm định kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2020. Kết quả tỉnh Sơn La nằm trong nhóm có Bộ chỉ số được xếp hạng đạt mức “khá”. Đây được coi là một thành quả trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

            Căn cứ kết quả đánh giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường ở những năm tiếp theo.

            Để phục vụ cho thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (26 chỉ số nhóm I) tỉnh Sơn La năm 2021, Sở TN&MT đang tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành thu thập các tài liệu kiểm chứng, tổng hợp, đánh giá Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021. Đây là căn cứ để tham mưu cho UBND tỉnh gửi hồ sơ kết quả tự đánh giá các chỉ số thành phần, việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường 2021 gửi Bộ TN&MT tổng hợp, xác minh, thẩm định. Dự kiến thời gian hoàn thành trước ngày 15/02/2022.

                                                Thanh Hưng - Phòng Quản lý môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1007
  • Trong tuần: 11,268
  • Tất cả: 611,248
Đăng nhập