Lượt xem: 501

Sơn La cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sau khoảng 8 năm triển khai, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất lần đầu đến nay cơ bản đã hoàn thành. 

Những năm qua, công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngành Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã đẩy mạnh đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, tính tới nay, 05/12 huyện, thành phố đã rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, các cụm dân cư 35 khu đất sang đất ở để cấp Giấy chứng nhận lần đầu; 12/12 huyện, thành phố được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để cấp GCN lần đầu đối với đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 49.943 hộ cần cấp Giấy chứng nhận; trong đó, 45.386 hộ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đất ở lần đầu. Hiện đã ký quyết định cấp GCN cho 44.271 hộ, đạt 88,6% so với tổng số hộ cần cấp. Tổng số hộ chưa ký quyết định cấp Giấy là 1.115 hộ, chiếm 2,2%, do đang trong quá trình kiểm tra, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bên cạnh đó, có 4.557 hộ chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, do vướng mắc về quy hoạch, hành lang an toàn giao thông, lưới điện; hộ nằm trong khu vực đất nông, lâm trường chuyển giao lại cho các huyện, thành phố chưa có phương án sử dụng đất; hộ nằm trong khu vực đất an ninh, quân sự; hộ đất đang có tranh chấp; đất có nguồn gốc không rõ ràng....

Về kết quả cấp Giấy chứng nhận lần đầu với đất sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 58.449 hộ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Đã ký quyết định cấp Giấy cho 57.022 hộ, đạt 92,8%. Còn 1.427 hộ chưa ký quyết định, do đang trong quá trình kiểm tra, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ...

Bên cạnh đó, có 2.998 hộ chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, do đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, hành lang an toàn giao thông, lưới điện; nằm trong khu vực đất nông, lâm trường chuyển giao lại cho các huyện, thành phố; hộ nằm trong khu vực đất công ích của xã; hộ sử dụng diện tích đất vượt hạn mức, phần diện tích vượt hạn mức theo quy định chuyển sang thuê đất nhưng các hộ gia đình không đồng ý thuê. Do vậy, không lập được hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng được nguyện vọng của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Do vậy, trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường Sơn La sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu với UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc, tiếp tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

 

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mai Sơn nỗ lực hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất lần đầu

 

Vi Hà – Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 604
  • Trong tuần: 7,718
  • Tất cả: 419,359
Đăng nhập