Lượt xem: 70

Ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022, về giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

Quyết định đã quy định giá sản phẩm làm cơ sở lập, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La (gồm: Lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện).

Giá sản phẩm chưa tính chi phí lập nhiệm vụ dự án, chi phí kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2022; thay thế Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La (Chi tiết thể hiện tại file đính kèm). 

 

Trần Hồi - Chuyên viên Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1128
  • Trong tuần: 11,389
  • Tất cả: 611,369
Đăng nhập