Lượt xem: 57

Sơn La: Ban hành Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc đã tháo gỡ nút thắt một số dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai.

Nội dung quan trọng trong Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Nội dung quan trọng trong Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định là các nhà đầu tư quy định tại Khoản 18, Điều 3, Luật Đầu tư có liên quan đến hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định là phần diện tích đất do Nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tách thành dự án độc lập để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Phần diện tích đất để xem xét tách thành dự án độc lập phải đáp ứng được các điều kiện: Khu đất xen kẽ phải liền khu, liền thửa; có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao có chiều rộng nền đường tối thiểu từ 5 m trở lên, chiều dài tối thiểu bề mặt tiếp giáp với đường giao thông20m.

Tại nội dung Quyết định, UBND tỉnh Sơn La có chia 5 quy mô để xác định tỷ lệ tách thành khu đất độc lập:

Đối với các dự án có quy mô dưới 1 ha: Diện tích đất xen kẽ chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên và diện tích tối thiểu từ 500 m2 trở lên;

Đối với các dự án có quy mô từ 1 ha đến dưới 5 ha: Diện tích đất xen kẽ chiếm tỷ lệ từ 15% trở lên;

Đối với các dự án có quy mô từ 5 ha đến dưới 10 ha: Diện tích đất xen kẽ chiếm tỷ lệ từ 20% trở lên;

Đối với các dự án có quy mô từ 10 ha đến dưới 50 ha: Diện tích đất xen kẽ chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên;

Đối với các dự án có quy mô từ 50 ha trở lên: Diện tích đất xen kẽ chiếm tỷ lệ từ 40%.

Lê Hằng – Chuyên viên phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 562
  • Trong tuần: 7,676
  • Tất cả: 419,317
Đăng nhập