No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1146

Họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 04/9/2019, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh đã chủ trì Họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh.

Họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã công bố Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng lập quy hoạch tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nhiệm vụ chính, gồm: xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, xây dựng quy hoạch tỉnh, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt quy hoạch tỉnh.

Thảo luận tại cuộc họp các đồng chí thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh đã tập trung tham gia ý kiến vào Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết dự án Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng lập quy hoạch tỉnh và Dự thảo Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Hội đồng lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Minh yêu cầu các đồng chí thành viên Hội đồng quy hoạch tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các huyện, ngành thành viên thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể quy hoạch của ngành, địa phương ước thực hiện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng quy hoạch tỉnh các Quyết định thành lập Tổ giúp việc, Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn và hoàn thành đề cương nhiệm vụ, dự toán thực hiện lập quy hoạch tỉnh.  

Như Thủy


 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 148
  • Hôm nay: 11598
  • Trong tuần: 148,580
  • Tất cả: 10,101,058