Sơn La: Điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14/1/2022, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024.


Triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư

Ngày 28/02/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 46-HD/BTGTU về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh như sau

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Thực hiện Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tham mưu, chuẩn bị công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Hội nghị triển khai Dự án quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh

Sáng 25/12/2021, tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”.

Sơ đồ WEb
TIN MỚI
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1150
  • Trong tuần: 11,411
  • Tất cả: 611,391