No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 970

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Để đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Lý lịch tư pháp, đặc biệt có cơ sở thực tiễn nhằm phục vụ nghiên cứu, sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp cũng như đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp giữa Luật Lý lịch tư pháp với Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới được ban hành, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp, gồm các nội dung sau đây:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Lý lịch tư pháp, gồm: Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, văn bản triển khai thi hành Luật; tình hình kiện toàn bộ máy, nhân lực làm công tác Lý lịch tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động quản lý Lý lịch tư pháp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Lý lịch tư pháp; công tác kiểm tra liên ngành về Lý lịch tư pháp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Lý lịch tư pháp. Kết quả công tác xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp: công tác phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp; tình hình tiếp nhận, xử lý, cập nhật, cung cấp, lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp. Kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp: tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp; các giải pháp được áp dụng nhằm cải cách thủ tục hành chính; công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hoạt động tổng kết về thi hành Luật Lý lịch tư pháp hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tổng kết thi hành Luật Lý lịch tư pháp ở các cơ quan, ban, ngành; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giúp UBND tỉnh tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp; tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp xong trước ngày 15/8/2020./.    

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (CTV)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 101
  • Hôm nay: 11305
  • Trong tuần: 148,287
  • Tất cả: 10,100,765