No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2687

Triển khai Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La để kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 30/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND tỉnh về Triển khai Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La để kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia   

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại bộ, ngành, địa phương năm 2018-2019; Đề án Cổng dịch vụ công Quốc gia…  và thực hiện Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La để kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, mục đích: Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp; Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La. Đảm bảo kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính; Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về việc ban hành Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La./.  
Chi tiết xem văn bản tại đây:                                                  

KH 135.pdf
Ánh Nguyệt (CTV)Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 80
  • Hôm nay: 11366
  • Trong tuần: 148,348
  • Tất cả: 10,100,826