Lượt xem: 860

Một số lưu ý khi thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Theo quy định tại Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin thì việc cung cấp thông tin nói chung được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, điều kiện của từng khu vực

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có chức năng quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường; tham mưu giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, phục vụ quản lý nhà nước và cộng đồng; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường dùng chung cho các tổ chức thuộc Sở, các huyện, thành phố thuộc tỉnh; lưu trữ, bảo quản thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp.

Theo quy định tại Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin thì việc cung cấp thông tin nói chung được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, điều kiện của từng khu vực; Cơ quan cung cấp thông tin phải bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều kiện thực tế của cơ quan.

Hình thức, thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được thực hiện như sau:

Để hạn chế việc đi lại của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La, đồng thời đảm bảo việc khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017. Khi đến khai thác, các tổ chức, cá nhân cần xuất trình: Căn cước công dân, CMTND hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức xin khai thác (phải có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận …), văn bản, phiếu yêu cầu khai thác của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu. Khi khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ. Việc khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được thực hiện theo các hình thức:

1. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Sở hoặc kết nối, truy nhập, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của cơ quan quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

2. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. (Mu số 02: Mu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Mu số 03: Mu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ). Khai thác thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện (theo Mẫu số 08, 09a, 09b – Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019). nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

3. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu và bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật. (Mu số 04: Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ).

4. Việc khai thác tài liệu mật, tối mật: Phải được người có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Tổ chức, cá nhân khai khi thác thông tin phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành của Luật phí, lệ phí, Thông tư của Bộ Tài chính và quy định của HĐND tỉnh. Phí khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu: Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 và Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh Sơn La Quy định mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

 Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác tài liệu, liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La) địa chỉ: Tầng 2, Số 56A đường Lò Văn Giá, Tổ 3 Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La./.

 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1144
  • Trong tuần: 11,405
  • Tất cả: 611,385
Đăng nhập