Lượt xem: 1268

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Thực hiện Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tham mưu, chuẩn bị công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thực hiện Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tham mưu, chuẩn bị công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 31/7/2019; ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Sơn La năm 2019 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 13/8/2019. Trong đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Sơn La năm 2019; đồng thời giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện công tác kiểm kê đất đai. UBND tỉnh đã ban hành phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Sơn La năm 2019.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu cho UBND tỉnh tổ hội nghị cấp tỉnh về việc tổ chức triển khai, tập huấn kiểm kê đất đai năm 2019, trong thời gian đầu tháng 10/2019, sau hội nghị các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

          Lê Hằng – Chuyên viên phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1148
  • Trong tuần: 11,409
  • Tất cả: 611,389
Đăng nhập