Lượt xem: 159

Triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số đăng ký tài sản (a7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (b3) trên địa bàn tỉnh sơn la

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).

Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nội dung thứ nhất của Kế hoạch là Phố biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối tượng áp dụng là tất cả công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, cá  nhân và UBND các huyện, thành phố.

Nội dung thứ hai của Kế hoạch là Rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính về đất đai có liên quan đến các Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3). Căn cứ vào chức năng, nhiệm của các Sở, ban, ngành để rà soát, sửa đổi các quy định của Luật Đất đai, thông tư quy định chi tiết thi hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp; giải quyết các khó khăn và đề xuất các giải pháp để đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đất đai nhằm góp phần cải thiện các Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3). Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực đất đai và UBND các huyện, thành phố.

Nội dung thứ ba là Một số nhiệm vụ hỗ trợ khác để tạo điều kiện cải thiện các Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3). Nội dung này triển khai: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, hạ tầng cơ sở kỹ thuật, lập kế hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính dạng số; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, trong đó có thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê số lượng giao dịch về đất đai trên địa bàn tỉnh, số lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các giao dịch về đất đai quá hạn; thống kê số vụ tranh chấp đất đai (kể cả các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện) để tham mưu công bố, công khai trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và môi trường; Rà soát, đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thời gian các bước thực hiện thủ tục hành chính đất đai của Sở và của các cơ quan đơn vị có liên quan; xây dựng quy trình liên thông giữa cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước; đánh giá những khó khăn, bất cập trong thực thi pháp luật về đất đai.

           

                                                Vi Hà - Chuyên viên Phòng Đất đai và Đo đạc bản đ

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 947
  • Trong tuần: 11,208
  • Tất cả: 611,188
Đăng nhập