Lượt xem: 175

Điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 21/7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1411/QĐ-BTNMT về điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Theo đó, bổ sung 13 văn bản vào Chương trình, rút khỏi Chương trình 02 văn bản, điều chỉnh tên và tiến độ của 02 văn bản, điều chỉnh tên của 01 văn bản tại Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành tên văn bản tại số thứ tự 1 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Tại Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đặc biệt, tại Quyết định trên nêu rõ trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham gia xây dựng, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình; tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến.

                Toàn bộ văn bản có thể tải tại mục văn bản quản trị điều hành

          Phạm Mai Phương, Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1083
  • Trong tuần: 11,344
  • Tất cả: 611,324
Đăng nhập