Lượt xem: 293

Sở TN&MT Sơn La: Đảm bảo tỷ lệ giải quyết TTHC sớm và đúng hạn đạt 100%

Xác định cải cách hành chính (CCHC) luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2021, Sở TN&MT Sơn La đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Tăng cường ứng dụng CNTT, số hóa dữ liệu TN&MT

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, trong 7 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành trên 400 văn bản về cơ chế, chính sách và xử lý những vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó có 2 Nghị quyết và 4 văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, trình UBND tỉnh thành lập các tổ công tác, đoàn kiểm tra thực hiện giải quyết khó khăn, vướng mắc về đất đai, các dự án trọng tâm, trọng điểm, tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn.. và các dự án liên quan đến môi trường, khai thác khoáng sản.

Triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021, giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện các giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của tỉnh.

Tiếp tục rà soát các TTHC, đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC và hệ thống TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu CCHC và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

đã tham mưu ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC (lĩnh vực tài nguyên nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT. Duy trì hệ thống tiêu chuẩn chất lượng trong giải quyết hồ sơ công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Về kết quả giải quyết TTHC, trong 7 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 298 hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực. Hồ sơ đã giải quyết xong là 254 hồ sơ, đang giải quyết 8 hồ sơ, đang liên thông 1 hồ sơ, từ chối 35 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%.

Hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở năm 2021. Song song đó, tiếp tục tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 11 thủ tục, xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 3 thủ tục; 32 thủ tục hành chính được triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính

Công tác tuyên truyền CCHC tiếp tục được quán triệt đầy đủ tới cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Hình thức tuyên truyền đa dạng, trên cổng thông tin điện tử của Sở, thường xuyên tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, các cuộc họp giao ban của Sở…

Từ năm 2020 tới nay, Sở TN&MT đã tổ chức 4 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới các lĩnh vực của ngành cho các doanh nghiệp.

Hàng tuần, tháng, quý, thông qua các cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Sở với lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức, viên chức. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Sở đã triển khai xây dựng Phương án kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và số lượng cấp phó của phòng trực thuộc theo quy định; Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghiêm quy trình điều động, bổ nhiệm lại với 4 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; tiếp nhận 2 công chức. Cử trên 18 lượt cán bộ công chức đi đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch; thực hiện chuyển đổi 17/20 vị trí thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

 

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1042
  • Trong tuần: 11,303
  • Tất cả: 611,283
Đăng nhập