Lượt xem: 1589

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện

Ngày 29/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thay thế Thông tư số 50/2014-TT-BTNMT ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2021.

Tại Thông tư 05/2021/TT-BTNMT, trong từng lĩnh vực có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời phân cấp rõ hơn thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trách nhiệm, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường. Một số nhiệm vụ trình UBND cấp tỉnh, trong đó có bổ sung nội dung trình UBND tỉnh dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư 05/2021/TT-BTNMT).

Đặc biệt, về lĩnh vực công nghệ thông tin, theo định hướng Chính quyền điện tử, Chính phủ số, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định và trọng tâm nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường, đi sâu vào nhiệm vụ thu nhận, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường nhằm phục vụ tốt nhất cho cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý (khoản 14 Điều 2 Thông tư 05/2021/TT-BTNMT).

Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố đã bổ sung thêm chức năng tham mưu về đo đạc và bản đồ (khoản 1 Điều 3 Thông tư 05/2021/TT-BTNMT); Trình UBND cấp huyện dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường (khoản 1 Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BTNMT). Trong nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin bổ sung thêm nhiệm vụ triển khai Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số về tài nguyên và môi trường, xây dựng, quản lý, vận hành và cung cấp dữ liệu thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Chi tiết Thông tư 05/2021/TT-BTNMT tại chuyên mục văn bản quy phạm pháp luật.

                                                                   TTCNTT TN&MT

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1001
  • Trong tuần: 11,262
  • Tất cả: 611,242
Đăng nhập