Lượt xem: 131

Tăng cường công tác lưu trữ tài liệu điện tử đến năm 2025

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 3/4/2020 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025", Sở Tài nguyên và Môi trường đang tập trung số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động dưới dạng điện tử theo quy định.

    Nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng tới môi trường số; nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã và đang tăng cường sử dụng chữ ký số; lập và lưu trữ tài liệu điện tử theo quy định; giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

    Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tập trung số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động; thực hiện giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử tại Kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Ảnh: Phần mềm quản lý kho điên tử

    Phấn đấu trong năm 2022, đảm bảo tối thiểu 90% tài liệu đang lưu trữ tại Kho lưu trữ cơ quan được số hóa và tạo lập dưới dạng điện tử và thực hiện khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng. 100% tài liệu có giải pháp bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn...

    Hàng năm căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường để thực hiện chỉnh lý, sắp xếp, số hóa và bảo quản tài liệu lưu trữ. Trong đó, ưu tiên quan tâm đầu tư, trang bị hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn và tô chức sử dụng hiệu quả tài liệu điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị;

    Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Bảo đảm Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và lưu trữ an toàn, tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử; xây dựng hệ thống kho lưu trữ điện tử đáp ứng yêu cầu về quản lý, khai thác, cung cấp.

    Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực của các phòng, đơn vị trực thuộc lập hồ sơ điện tử và giao nộp về Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

TH- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

 

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 977
  • Trong tuần: 11,238
  • Tất cả: 611,218
Đăng nhập