Lượt xem: 809

Triển khai thực hiện Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Tài liệu, hồ sơ chuyên ngành tài nguyên và môi trường có vai trò quan trọng, là chứng cứ pháp lý chủ quyền về lãnh thổ, quyền sử dụng, sở hữu, thể hiện quyền lực của Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Là nguồn tài liệu khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp, giúp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để Nhà nước nắm chắc quỹ đất, phục vụ tốt hơn công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng sai mục đích tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai, môi trường, khẳng định quyền được khai thác khoáng sản, tài nguyên nước mặt, nước dưới đất và xả thải của các tổ chức, cá nhân và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Tài liệu, hồ sơ chuyên ngành tài nguyên và môi trường là tài liệu về kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo; kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá; quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép và các nội dung liên quan đến giấy phép; kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại; kết quả của các chương trình, dự án, đề tài; mẫu vật; bản đồ, biểu đồ, bản vẽ; phim, ảnh và các tài liệu khác được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Nhằm quản lý tập trung thống nhất, nâng cao hiệu quả thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường, ngày 20/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.

Để đưa hồ sơ, tài liệu vào quản lý tập trung, đảm bảo tốt quá trình lưu trữ, thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau khi thu thập sẽ chỉnh lý, sắp xếp, phân loại, xác định giá trị tài liệu, thống kê lập công cụ tra cứu hồ sơ, tài liệu; đồng thời, số hóa, tu bổ hồ sơ, tài liệu nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh để tích hợp vào cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia, hình thành kho lưu trữ tài liệu điện tử của ngành tiến tới Chính phủ điện tử và chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổ chức thực hiện Kế hoạch điều tra, thu thập cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo đúng quy định hiện hành; thực hiện số hoá thông tin, dữ liệu theo kế hoạch, bảo quản, lưu trữ và tu bổ thực hiện đúng quy định của Luật lưu trữ và các văn bản hướng dẫn; trình UBND tỉnh công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

2. Các sở, ngành liên quan: Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của đơn vị hình thành trong quá trình hoạt động của các đơn vị; Giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có sử dụng ngân sách nhà nước về Sở Tài nguyên và Môi trường; Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác thu thập, lưu trữ, bảo quản, chỉnh lý, tra cứu, cung cấp, khai thác sử dụng theo quy định.

3. Đối với UBND các huyện, thành phố

- UBND cấp huyện Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu thông tin, dữ liệu thuộc thẩm quyền, trình UBND cấp huyện phê duyệt; từng bước xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường và đưa vào lưu trữ theo quy định. Bố trí kho lưu trữ dữ liệu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị để lưu trữ, bảo quản đúng quy định, bảo đảm an toàn dữ liệu. Xây dựng, tổng hợp danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn;

- Hàng năm cung cấp thông tin mô tả thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Báo cáo về công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

          4. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Có trách nhiệm lập hồ sơ công việc và thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện về Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.

Để việc thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 và các năm tiếp theo được đầy đủ, đúng quy định. Đề nghị các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu triển khai, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kế hoạch này./.

                                                          TH- Trung tâm Công nghệ thông tin

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 912
  • Trong tuần: 11,173
  • Tất cả: 611,153
Đăng nhập