Lượt xem: 195

Hội nghị triển khai các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 28/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 17/3/2022 của Tỉnh ủy về triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021- 2026. Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

    Đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các Chi bộ; Trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, trưởng phòng hành chính tổng hợp các đơn vị thuộc Sở, chuyên viên văn phòng Sở tham mưu công tác tổ chức cán bộ, trưởng các tổ chức, đoàn thể thuộc Sở.

Hội nghị triển khai các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ

    Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới về công tác cán bộ tại các văn bản: Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 16-HD/TW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 348-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Tỉnh Ủy Sơn La; Hướng dẫn 05-HD/TU ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La.

   Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng đã giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 17/3/2022.

    Trong đó, giao các Chi bộ tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 31/3/2022.

     Tổ chức chỉ đạo, triển khai nghiêm túc kế hoạch của Đảng ủy Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031 đảm bảo đúng quy định, quy trình các bước và quyền lợi của đảng viên, viên chức, người lao động.

     Các phòng, đơn vị thuộc sở phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá công chức, viên chức và dự án triển vọng phát triển của công chức, viên chức để cấp ủy, chi bộ làm căn cứ rà soát, bổ sung quy hoạch định kỳ./.

TH – Trung tâm Công nghệ thông tin 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 991
  • Trong tuần: 11,252
  • Tất cả: 611,232
Đăng nhập