Lượt xem: 458

Hội nghị truyên truyền pháp luật về Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1067/KH-STNMT ngày 08/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị truyên truyền pháp luật về Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn năm 2020 . 

Thực hiện Kế hoạch số 1067/KH-STNMT ngày 08/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị truyên truyền pháp luật về Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn năm 2020 .

Với sự tham dự của 120 đối tượng cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc Phòng TNMT các huyện, thành phố; cán bộ, công chức của một số sở, ngành có liên quan; tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước; các đối tượng phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn năm 2020 với mục đích:

Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm về bảo vệ tài nguyên nước và khí tượng thủy văn cho cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc Phòng TNMT các huyện, thành phố; cán bộ, công chức của một số sở, ngành có liên quan; các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động Tài nguyên nước và các đơn vị, tổ chức là đối tượng phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn của lãnh đạo các cấp, các ngành để tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn

Nâng cao nghiệp vụ khí tượng thủy văn cho các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dương- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động Tài nguyên nước và các đơn vị, tổ chức là đối tượng phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Xác định nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và các văn bản thi hành.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 978
  • Trong tuần: 11,239
  • Tất cả: 611,219
Đăng nhập