Lượt xem: 170

Ubnd Tỉnh Sơn La Ban Hành Quyết Định Quy Định Một Số Nội Dung Về Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Trên Địa Bàn Tỉnh Sơn La

Ngày 21/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã ký ban hành Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 21/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã ký ban hành Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quyết định ban hành kèm theo “Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19 phần quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 thay đổi một số cơ chế, chính sách liên quan đến Hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở, mà tự lo chỗ ở; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; Hỗ trợ khác và một số nội dung khác của Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 và Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La.

Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 được ban hành là căn cứ để Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan khác có liên quan áp dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi bị thu hồi đất.

Chi tiết tại Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La kèm theo.

Bạc Thị Thủy – Phòng Giá đất và Giải phóng mặt bằng

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 951
  • Trong tuần: 11,212
  • Tất cả: 611,192
Đăng nhập