Kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
Lượt xem: 9374
Ngày 02/03/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 387/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt và Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2020.

Ngày 02/03/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 387/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt và Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2020.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng diện tích tự nhiên của cả nước là 33.134.427 ha. Cụ thể diện tích từng nhóm đất như sau:

Thứ nhất là Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.983.482 ha.

          Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp có diện tích là 11.718.391 ha; Đất lâm nghiệp có diện tích là 15.404.790 ha; Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 786.184 ha; Diện tích đất làm muối là 15.586 ha và diện tích đất nông nghiệp khác là 58.532 ha.

Thứ hai là Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.931.119 ha.

          Trong đó: Đất ở có diện tích là 754.301 ha; Đất chuyên dùng có diện tích là 2.010.787 ha; Đất cơ sở tôn giáo có diện tích là 13.217 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng có diện tích là 7.153 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT có diện tích là 106.934 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích là 751.373 ha; Đất có mặt nước chuyên dùng có diện tích là 235.968 ha và diện tích của đất phi nông nghiệp khác là 51.386 ha.

          Cuối cùng là Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.219.826 ha.

          Đây là số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 được sử dụng thống nhất trong cả nước.

Theo đó, kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Sơn La như sau:

Tổng diện tích đất đai tỉnh Sơn La là 1.410.983 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp có 1.056.751 ha, chiếm 74,89% diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp có 66.159 ha, chiếm 4,69% diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng có 288.073 ha, chiếm 20,42% diện tích tự nhiên.

 

          Vi Hà – Chuyên viên Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập