Lượt xem: 46

Tăng cường công tác kiểm soát giấy cn quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất in giả.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện một số đối tượng làm giả con dấu, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện một số đối tượng làm giả con dấu, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người sử dụng đất, việc quản lý của cơ quan, nhà nước,... Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai đã chỉ đạo phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu ban hành Công văn số 985/VPĐKĐĐ-ĐKCCGCN ngày 16/8/2021 về việc kiểm soát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất in giả và yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện/thành phố thực hiện một số nội dung sau:

          1. Chỉ đạo viên chức thẩm định hồ sơ kiểm soát các Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, giao dịch bảo đảm,...) tại cơ quan đăng ký đất đai. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, pháp luật nếu để xảy ra việc xác nhận các giấy chứng nhận in giả.

          2. Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện Giấy chứng nhận bị làm giả, cung cấp thông tin, hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

          Trương Minh Thảo - Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 656
  • Trong tuần: 7,770
  • Tất cả: 419,411
Đăng nhập