Lượt xem: 173

Tăng cường hậu kiểm, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung rà soát, tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

    Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân; xử lý và kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

    Tuy nhiên, hoạt động thanh tra có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vụ việc còn kéo dài; còn tình trạng tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, cá biệt có đối tượng chây ỳ, cố tình không thực hiện.

    Để góp phần khắc phục những khó khăn, thách thức trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, bắt đầu từ khâu định hướng hoạt động thanh tra, xác định hoạt động thanh tra không chỉ phục vụ chủ thể quản lý về tài nguyên và môi trường mà phải hướng tới kiểm soát việc thực thi quyền lực Nhà nước - quyền hành pháp và bảo vệ quyền của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra của thanh tra Sở, của người ra quyết định thanh tra, của đối tượng thanh tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra đối với người tiến hành thanh tra. Đặc biệt chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra.

    Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thanh tra theo kế hoạch của Sở, đồng thời từng cán bộ thanh tra phải tự nghiên cứu, học tập, cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ; thông qua công việc nâng cao chất lượng thanh tra nói riêng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra nói chung.

    Việc tiến hành thanh tra phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục được pháp luật quy định; việc sử dụng các quyền hạn phải đảm bảo các điều kiện mà pháp luật ràng buộc, đặc biệt phải chú ý tính đến hậu quả không mong muốn phát sinh từ việc sử dụng quyền hạn có tính cưỡng chế mạnh trong quá trình thanh tra của trưởng đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra. Bên cạnh đó, việc nắm bắt tâm lý, thuyết phục, lắng nghe, tôn trọng quyền giải trình của đối tượng thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra.

Vì Thị Dếnh – Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1008
  • Trong tuần: 11,269
  • Tất cả: 611,249
Đăng nhập