Lượt xem: 355

Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết 6 tháng đầu năm công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 03/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Báo cáo số 593/BC-STNMT về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021

Công tác Thanh tra, kiểm tra chấp hành đúng theo qui trình, thủ tục tiến hành thanh tra kinh tế, xã hội (theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014);  Nội dung thanh tra, đối tượng, thời kỳ thanh tra và thời hạn cuộc thanh tra (ghi trong quyết định thanh tra) phù hợp với chương trình công tác thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt; Thanh tra đúng nội dung, đối tượng, thời kỳ và thời hạn ghi trong quyết định thanh tra; Quy mô cuộc thanh tra phù hợp với số lượng thành viên Đoàn thanh tra; Việc đánh giá trong kết luận thanh tra đảm bảo đầy đủ chứng cứ, căn cứ pháp luật.

Về thanh tra: Tổng số có 04 cuộc thanh tra đối với 07 đơn vị từ kỳ trước chuyển sang. Trong đó: Kỳ trước chuyển sang: 01 cuộc đối với 01 đơn vị; Thực hiện trong kỳ: 03 cuộc đối 6 đơn vị. Đã hoàn thành 09 cuộc đối 14 đơn vị; đang thực hiện 03 cuộc đối với 85 đơn vị.

Về Kiểm tra: Tổng số có 12 cuộc đối với 99 đơn vị. Trong đó: Từ kỳ trước chuyển sang là 06 cuộc đối với 13 đơn vị, thực hiện trong kỳ là 12 cuộc đối với 25 đơn vị.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện 20 đơn vị có tồn tại, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản... Theo đó, 09 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành trong các lĩnh vực Khoáng sản, môi trường, đất đai và tài nguyên nước với tổng số tiền: 1.132.211.076 đồng (Trong đó: 07 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được đối tượng kiểm tra thi hành với số tiền: 447.876.961 đồng; 02 Quyết định xử phạt chưa được đối tượng kiểm tra thi hành nộp tiền sử phạt vi phạm hành chính và số tiền thu lợi bất hợp pháp với và tổng số tiền: 684.334.115 đồng).

Như vậy, để công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tiếp theo Sở tài nguyên và Môi trường cần:

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra bảo đảm các cuộc thanh tra, kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; công khai kết luận thanh tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý về thanh tra.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra được ban hành theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để công tác thanh tra, giải quyết đơn thư được tiến hành có hiệu lực, hiệu quả.

Sơn La, ngày 29/6/2021

Vì Dếnh - Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1006
  • Trong tuần: 11,267
  • Tất cả: 611,247
Đăng nhập