Lượt xem: 1202

UBND tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2923) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Thực hiện Công văn cố 2361/BTNMT-KHTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Công văn cố 2361/BTNMT-KHTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xác định bảo vệ môi trường là nội dung phải được quan tâm và kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế, tỉnh Sơn La luôn chú trọng trong việc đảm bảo phát triển kinh tế nhưng không thể tách rời với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Nhằm nâng cao hiệu và đảm bảo kinh phí quả trong công tác bảo vệ môi trường, ngày 05/11/2020 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch và kinh phí ngân sách  nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.

Kế hoạch gồm các nội dung chính như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiêp môi trường năm 2020, giai đoạn 3 năm 2018-2020; Kế hoạch và kinh phí ngân sách  nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2923) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Đề xuất, kiến nghị.

UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; chủ trì tham mưu các chương trình, dự án, đề án bảo vệ môi trường; Các Sở, ban, ngành có liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

Toàn văn Quyết định tải về tại chuyên mục văn bản chỉ đạo điều hành  

Thùy Vân – Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1125
  • Trong tuần: 11,386
  • Tất cả: 611,366
Đăng nhập