Lượt xem: 772

Trình HĐND, UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

Một trong những nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai, dự án đầu tư điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Một trong những nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai, dự án đầu tư điều chỉnh, bổ sung  để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là trình HĐND thông qua dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-TT HĐND ngày 17/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công văn số 742/UBND-TH ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 739/STNMT - ĐĐ&ĐĐBĐ  ngày 19/3/2020 và Công văn Số 1015/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ gửi các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố đề xuất các dự án để trình HĐND tỉnh khóa XIV tại kỳ họp giữa năm 2020.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát dự án do các huyện, thành phố đề nghị, trường hợp đủ điều kiện sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (trình phiên họp UBND tỉnh trong tháng 5/2020) để tiếp tục hoàn thiện trình HĐND tỉnh. Dự án được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh cho phép thực hiện là cơ sở để thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

          Trần Hồi - Chuyên viên Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1116
  • Trong tuần: 11,377
  • Tất cả: 611,357
Đăng nhập