Lượt xem: 70

Sơn La hưởng ứng Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2022

Ngày 10/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1624/STNMT-QLMT về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022. Thời gian hưởng ứng từ ngày 15/5 đến ngày 15/6.

    Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố tùy vào điều kiện và nguồn lực tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 ; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

    Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị và có kế hoạch vận động toàn thể cộng đồng xã hội trên địa bàn tham gia các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2022.

    Nội dung tuyên truyền tập trung chính về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển…trên cơ sở của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    Cùng với đó, thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.

    Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền thông văn hóa các huyện, thành phố tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự… tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

     Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trước ngày 1/7/2022 về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tinh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguyễn Thị Hoài Thu - Chuyên viên Phòng Quản lý môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 11,192
  • Tất cả: 611,172
Đăng nhập