Lượt xem: 31

Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trong 2 ngày 05-06/5/2022, Sở TN&MT tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố; UBND các  xã, phường, thị trấn.

    Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, với nhiều điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

    Để kịp thời đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022, để phổ biến đến các cán bộ làm công tác môi trường tại các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn những nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường, qua đó, nhận thức một cách đầy đủ, đúng quy định trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

    Tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục bảo vệ môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) đã triển khai các nội dung tập huấn chính, gồm: Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ môi trường mới; những nét đột phá của Luật Bảo vệ môi trường, các điểm mới của Luật...

    Trong đó, chú trọng một số nội dung về: Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực, bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn, các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường; trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại cấp huyện, xã...

    Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến với những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt liên quan tới thủ tục về giấy phép môi trường.

Phan Thị Ngọc - Chuyên viên phòng Quản lý môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1104
  • Trong tuần: 11,365
  • Tất cả: 611,345
Đăng nhập