Lượt xem: 73

Đôn đốc các cơ sở thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

Ngày 20/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 4963/STNMT-QLMT về việc yêu cầu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh gửi đến các chủ dự án. Đến hết quý 1/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường mới nhận được 183/287 báo cáo của các đơn vị.

    Để đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ dự án, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa gửi báo cáo lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi về Sở theo mẫu quy định. Trường hợp không thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và Nghị định só 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

    Cùng với đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát các dự án đã có đầy đủ thủ tục về môi trường đã được phê duyệt mà do UBND huyện, các ban quản lý thuộc huyện, thành phố làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo quy định tại Điều 37, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

    Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng báo cáo nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, xin gửi ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc liên hệ đồng chí Lò Thuỳ Vân, chuyên viên phòng Quản lý môi trường (SĐT: 0394072812) để kịp thời được giải đáp, hướng dẫn.

Phan Thị Ngọc- Phòng Quản lý môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1004
  • Trong tuần: 11,265
  • Tất cả: 611,245
Đăng nhập