Lượt xem: 43

Thông báo kết quả kiểm tra kết thúc chuyên đề lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 2 năm 2021 và kết quả thi lại các chuyên đề lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 1 năm 2021

Thực hiện Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Căn cứ chương trình tập huấn năm 2021

Thực hiện Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Căn cứ chương trình tập huấn năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đào tạo và thi đối với lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu đợt 2 năm 2021 và thi lại các chuyên đề lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 1 năm 2021.

1. Đối với lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu đợt 2 năm 2021 đã đào tạo cho 55 học viên. Kết quả đào tạo:

- Số học viên đủ điều kiện cấp Chứng chỉ: 52/55 học viên;

- Số học viên không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ: 03/55 học viên (số học viên trượt 01 chuyên đề: 2; số học viên trượt 02: 01; số học viên trượt 03 chuyên đề: 0; số học viên trượt 04 chuyên đề: 0; số học viên trượt 05 chuyên đề: 0).

2. Kết quả thi lại đối với lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 1 năm 2021:

- Số học viên thi lại: 15 học viên;

- Số học viên đủ điều kiện cấp Chứng chỉ: 14/15 học viên;

- Số học viên không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ: 01/15 học viên (số học viên trượt 01 chuyên đề: 01; số học viên trượt 02: 0; số học viên trượt 03 chuyên đề: 0; số học viên trượt 04 chuyên đề: 0; số học viên trượt 05 chuyên đề: 0).

3. Đối với các học viên đã tham gia đào tạo tuy nhiên kết quả kiểm tra kết thúc chuyên đề không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, học viên có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La theo mẫu đơn phúc khảo gửi kèm theo (lưu ý: không nhận đơn phúc khảo sau ngày 29/10/2021). Giao Tổ chấm thi theo Quyết định số 330/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 (Đ/c Nguyễn Việt Tiến Quyền trưởng phòng Quản lý môi trường; SĐT 0963464828 chủ trì) tiếp nhận và giải quyết đơn phúc khảo của học viên, báo cáo kết quả phúc khảo với Ban Giám đốc Sở trước 28/10/2021 và thông báo kết quả phúc khảo cho học viên trước ngày 29/10/2021.

Toàn văn Thông báo tải về tại chuyên mục văn bản chỉ đạo điều hành

Thùy Vân – Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 482
  • Trong tuần: 7,596
  • Tất cả: 419,237
Đăng nhập