Lượt xem: 465

Từ thực tiễn trong vấn đề quản lý đất đai tại địa phương, UBND tỉnh Sơn La đã kịp thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định mới về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Đó là nội dung quan trọng trong Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La quy định chi tiết nội dung được quy định tại một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai

Đó là nội dung quan trọng trong Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La quy định chi tiết nội dung được quy định tại một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

Theo đó, Quy định ban hành đã giải quyết cơ bản các vấn đề tồn tại trong thực hiện thủ tục hành chính về hạn mức giao đất, hạn mức tách thửa trong thời gian vừa qua đồng thời bổ sung các quy định mới quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP như:

Quy định về hạn mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa (Điều 162 Luật Đất đai năm 2013).

Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp trên địa bàn tỉnh để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề (khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Quy định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp cấp đổi, cấp lại, thực hiện các quyền của người sử dụng đất (khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

Quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp (khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

Lê Hằng – Chuyên viên phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 919
  • Trong tuần: 11,180
  • Tất cả: 611,160
Đăng nhập