NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 368/TB-STNMT
Trích yếu: Thông báo: Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La
Ngày tháng: 31/5/2018
Ngày đăng: 10/07/2018
Tải về: Tải về văn bản