NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 150/STNMT-HD
Trích yếu: Hướng dẫn về chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Ngày tháng: 11/06/2018
Ngày đăng: 19/06/2018
Tải về: Tải về văn bản