NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 4008/UBND-KT
Trích yếu: Lựa chọn hồ sơ cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD trên sông Đà bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Quang Phóng Tây Bắc
Ngày tháng: 05/12/2017
Ngày đăng: 08/12/2017
Tải về: Tải về văn bản