NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 708/TB-STNMT
Trích yếu: Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản ( Cát trên Sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc xã Tà Hộc huyện Mai Sơn)
Ngày tháng: 31/10/2017
Ngày đăng: 01/11/2017
Tải về: Tải về văn bản