NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 567/TB-STNMT
Trích yếu: Thông báo: Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường
Ngày tháng: 25/8/2017
Ngày đăng: 28/08/2017
Tải về: Tải về văn bản