NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 301/TB-CCBVMT
Trích yếu: Thông báo: Quy trình thu phí, lệ phí với các khoản phí, lệ phí do Chi cục Bảo vệ môi trường thu, nộp, quản lý và sử dụng
Ngày tháng: 21/8/2017
Ngày đăng: 23/08/2017
Tải về: Tải về văn bản