NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 1462/STNMT-TNN
Trích yếu: Thông báo nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác nước
Ngày tháng: 10/8/2017
Ngày đăng: 11/08/2017
Tải về: Tải về văn bản