NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 732/STNMT-ĐĐBĐVT
Trích yếu: Góp ý dự thảo quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Ngày tháng: 9/5/2017
Ngày đăng: 10/05/2017
Tải về: Tải về văn bản