CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SƠN LA

1. Chi cục Bảo vệ môi trường;
Địa chỉ:                 SĐT: 02123.753.210

2. Chi cục Quản lý đất đai.
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La; SĐT: 02123.789.565

3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường
Địa chỉ: Số 07 - Đường Tô Hiệu - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất

5. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

6.Văn phòng Đăng ký đất đai

7. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.