Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
17/2017/TT-BTNMT26/07/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang
13/2017/TT-BTNMT30/06/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh
12/2017/TT-BTNMT30/06/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre
10/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
09/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
08/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám