Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
BCTH201720/3/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2017
01/2018/TT-BTNMT07/02/2018 Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
177/QĐ-UBND25/1/2018 Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên vật liệu sản suất gạch nung tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
176/QĐ-UBND25/1/2018 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng đồng tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
443/QĐ-UBND2/3/2018 Phê duyệt kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2017
442/QĐ-UBND2/3/2018 Phê duyệt kết quả quan trắc chuyên đề "Một điểm nước mặt có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017"
2299/QĐ-UBND24/8/2017 Sửa đổi Mục 1.1 Điều 1 Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.200 lợn nái sinh sản, nuôi lợn thương phẩm 6.000 con/năm tại bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
2151/QĐ-UBND7/8/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
2073/QĐ-UBND27/7/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm du lịch, thương mại và Dịch vụ Đại Phú Sơn tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
2072/QĐ-UBND27/7/2017 Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
2066/QĐ-UBND27/7/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác quặng đồng tại bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
03/2017/TT-BTNMT21/03/2017 Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
02/2017/TT-BTNMT07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
941/QĐ-UBND17/4/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án thủy điện Nậm Trai 4, xã Hua Trai, huyện Mường
840/QĐ-UBND6/4/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
889/QĐ-UBND12/4/2017 Về việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
844/QĐ-UBND7/4/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Trạm trộn bê tông nhựa nóng tại bản Huổi Búng, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
10/2017/QĐ-UBND5/4/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh
746/QĐ-UBND5/4/2017 Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai
216/KH-STNMT25/04/2017 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
62/KH-UBND05/04/2017 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường năm 2017
670/UBND-CATP04/04/2017 Triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn TPSL
1710/BTNMT-PC16/3/2017 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2016
36/2017/NĐ-CP04/04/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
625/QĐ-UBND22/3/2017 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp khai hoang ruộng nước 02 vụ tại bản Nà Phai, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
123456