Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
2846/QĐ-UBND15/11/2018 Quyết định: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù yên
2845/QĐ-UBND15/11/2018 Quyết định: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của DNTN xây dựng Kim Thành
1299/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
1298/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Ly, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu
1297/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM4, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
1296/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM10, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1295/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước 19/5, xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
1294/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM13 thuộc trạm cấp nước Chiềng Sinh, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn
1293/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước bưu điện, Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
1292/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước ủy ban, thị trấn Mộc châu, huyện Mộc Châu
1291/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM7, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
1290/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Pấc, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, TP Sơn La
1289/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước viện 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1288/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Sinh , phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1287/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Bắt Đông, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
1286/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM8 thuộc trạm cấp nước KM7, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1285/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước bệnh viện, TT Ít Ong, huyện Mường La
735/STNMT-TNN05/04/2018 Giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, nguồn nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
65/2017/TT-BTNMT22/02/2017 Thông tư: quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và quy trình vận hành liên hồ chứa
64/2017/TT-BTNMT22/12/2017 Thông tư: Quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
531/BC-STNMT9/8/2017 Báo cáo kết quả tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ
3972/BTNMT-TNN4/8/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
1395/STNMT-TNN31/7/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn La
82/2017/NĐ-CP17/07/2017 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
669/QĐ-UBND27/3/2017 Quyết định: Phê duyệt danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn la
123