Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
735/STNMT-TNN05/04/2018 Giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, nguồn nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
65/2017/TT-BTNMT22/02/2017 Thông tư: quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và quy trình vận hành liên hồ chứa
64/2017/TT-BTNMT22/12/2017 Thông tư: Quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
531/BC-STNMT9/8/2017 Báo cáo kết quả tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ
3972/BTNMT-TNN4/8/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
1395/STNMT-TNN31/7/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn La
82/2017/NĐ-CP17/07/2017 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
669/QĐ-UBND27/3/2017 Quyết định: Phê duyệt danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn la
33/2017/NĐ-CP03/04/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
24/2016/TT-BTNMT09/09/2016 THÔNG TƯ 24/2016/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH
3603/QĐ-UBND30/12/2014 Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước (nội dung bảo vệ tài nguyên nước) tỉnh sơn la từ năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030
1884/QĐ-UBND28/8/2012 Phê duyệt Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
773/STNMT-TNN01/6/2016 Xin ý kiến tham gia Dự thảo Đề cương và dự toán Dự án phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên điịa bàn tỉnh Sơn La
164/STNMT-TNN29/01/2016 Yêu cầu Cơ sở thu mua, sơ chế cà phê, nông sản Nguyễn Thị Diệp thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số: 255/KL-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước
334/STNMT-TNN14/03/2016 Yêu cầu Công ty cổ phần phát triển Việt Mỹ thực hiện các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước
333/STNMT-TNN14/03/2016 Yêu cầu Công ty cổ phần Molybden Việt Nam (nay là Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc) thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước
332/STNMT-TNN14/03/2016 Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản KTB thực hiện các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước
166/STNMT-TNN29/01/2016 Yêu cầu Trung tâm NS&VSMTNT thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra số: 260/Kl-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước
165/STNMT-TNN29/01/2016 Yêu cầu Cơ sở thu mua, sơ chế cà phê, nông sản Nguyễn Thị Tú thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số: 256/KL-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước
163/STNMT-TNN29/01/2016 Yêu cầu Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra số: 261/Kl-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước
162/STNMT-TNN29/01/2016 Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra số: 258/KL-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước
160/STNMT-TNN29/01/2016 Yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện AnPha thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra số: 259/KL-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước
4026/UBND-KTN24/12/2015 Triển khai thực hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện, thủy lợi
998/QĐ-UBND26/4/2016 Về việc cho phép lập dự án quy hoạch phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại của nước gây ra do ảnh hưởng từ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của con người trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1069/QĐ-UBND5/5/2016 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
12