Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
1299/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
1298/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Ly, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu
1297/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM4, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
1296/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM10, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1295/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước 19/5, xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
1294/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM13 thuộc trạm cấp nước Chiềng Sinh, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn
1293/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước bưu điện, Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
1292/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước ủy ban, thị trấn Mộc châu, huyện Mộc Châu
1291/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM7, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
1290/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Pấc, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, TP Sơn La
1289/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước viện 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1288/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Sinh , phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1287/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Bắt Đông, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
1286/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM8 thuộc trạm cấp nước KM7, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1285/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước bệnh viện, TT Ít Ong, huyện Mường La
735/STNMT-TNN05/04/2018 Giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, nguồn nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
65/2017/TT-BTNMT22/02/2017 Thông tư: quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và quy trình vận hành liên hồ chứa
64/2017/TT-BTNMT22/12/2017 Thông tư: Quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
531/BC-STNMT9/8/2017 Báo cáo kết quả tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ
3972/BTNMT-TNN4/8/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
1395/STNMT-TNN31/7/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn La
82/2017/NĐ-CP17/07/2017 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
669/QĐ-UBND27/3/2017 Quyết định: Phê duyệt danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn la
33/2017/NĐ-CP03/04/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
24/2016/TT-BTNMT09/09/2016 THÔNG TƯ 24/2016/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH
123