Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
3058/STNMT-TNN,KS&KTTV06/12/2018 V/v Thông báo mời tham gia thực hiện công tác điều tra, đánh giá quy mô tài nguyên quặng đồng trong phạ vi các diện tích đã được cấp phép trước đây ( tại các điểm mỏ quặng đồng vùng Vạ Sài- Suối Chát, thuộc địa bàn các huyện Phù yên, Mộc Châu, Bắc Yên tỉnh Sơn La)
54/2017/TT-BTNMT07/12/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200 000
15/2018/TT-BTNMT25/10/2018 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất
60/2017/TT-BTNMT08/12/2017 Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
Số 51/2017/BTNMT30/11/2017 Bổ sung một số điều thông tư Số 45/2016/BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường
2212/UBND-KT03/07/2018 V/v lựa chọn hồ sơ để cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khu Noong Ẳng, bản Cọ, Phường Chiềng Cơi, TP Sơn la (Mở rộng)
452/TB-STNMT28/06/2018 Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Huổi Búng, xã Hát Lót
1323/QĐ-UBND8/6/2018 Quyết định về việc bổ xung 05 điểm mỏ cát trên Sông đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
1140/QĐ-UBND21/5/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018
387/TB-STNMT6/6/2018 Thông báo: về việc tiếp nhận giấy phép thăm dò khoáng sản
369/TB-STNMT1/6/2018 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
308/2018/TB-STNMT08/5/2018 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
87/QĐ-UBND16/1/2018 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh Sơn La
59/UBND-KT5/1/2018 V/v: lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền tại bản La Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của hợp tác xã nông nghiệp La Ngà để cấp phép thăm dò
4058/UBND-KT7/12/2017 Lựa chọn hồ sơ để nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng ngần, thành phố Sơn La của Cty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp phép ban hành
2792/QĐ-UBND30/10/2017 Quyết định về việc bổ sung điểm mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La.
2793/QĐ-UBND30/10/2017 Quyết định: Bổ sung điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
2630/QĐ-UBND10/10/2017 Quyết định: Bổ sung 2 điểm mỏ Cát: Bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
2309/QĐ-UBND25/8/2016 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
06/2017/TT-BTNMT24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
2636/UBND-KT21/8/2017 V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để cấp phép thăm dò
1981/UBND-KT27/06/2017 Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá thạch anh tại bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên
42/2016-TT-BTNMT26/12/2016 Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
164/2016/NĐ-CP24/12/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
158/2016/NĐ-CP29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
12