Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
59/UBND-KT5/1/2018 V/v: lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền tại bản La Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của hợp tác xã nông nghiệp La Ngà để cấp phép thăm dò
4058/UBND-KT7/12/2017 Lựa chọn hồ sơ để nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng ngần, thành phố Sơn La của Cty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp phép ban hành
2792/QĐ-UBND30/10/2017 Quyết định về việc bổ sung điểm mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La.
2793/QĐ-UBND30/10/2017 Quyết định: Bổ sung điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
2630/QĐ-UBND10/10/2017 Quyết định: Bổ sung 2 điểm mỏ Cát: Bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
2309/QĐ-UBND25/8/2016 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
06/2017/TT-BTNMT24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
2636/UBND-KT21/8/2017 V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để cấp phép thăm dò
1981/UBND-KT27/06/2017 Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá thạch anh tại bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên
42/2016-TT-BTNMT26/12/2016 Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
164/2016/NĐ-CP24/12/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
158/2016/NĐ-CP29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
7398/CV-CDTKV5/10/2016 Công văn v/v Đào tạo sơ cấp nghề: Vận hành khoan (khoan nước dưới đất)
11/2016/TT-BTNMT16/6/2016 Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000
05/2016/NQ-HĐND4/8/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
988/QĐ-UBND26/4/2016 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Huổi Búng, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
991/QĐ-UBND26/4/2016 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Bịa, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
01/2016/TT-BTNMT13/01/2016 Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp
74/2015/TT-BTNMT28/12/2015 Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit
73/2015/TT-BTNMT28/12/2015 Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng
47/2015/TT-BTNMT05/11/2015 Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Số: 42/QĐĐC-CB30/11/2015 Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số: 2224/QĐ-UBND06/10/2015 Quyết định về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La