Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
18/2018/TT-BTNMT31/10/2018 Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
879/TB-STNMT11/10/2018 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)
878/TB-STNMT11/10/2018 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)
828/TB-STNMT1/10/2018 THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2)
2297/STNMT-KS26/9/2018 xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất
2194/STNMT-KS13/9/2018 thông báo chưa đăng tải, niêm yết công khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản 04 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát: Trại 8, tiểu khu Vườn Đào; Khu 1, tiểu khu Bó Bun; Khu 4, tiểu khu Bó Bun; Khu 1, tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
767/TB-STNMT14/9/2018 Thông báo: Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và môi trường
2171/STNMT-KS12/9/2018 thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 04 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát: Trại 8, tiểu khu Vườn Đào; Khu 1, tiểu khu Bó Bun; Khu 4, tiểu khu Bó Bun; Khu 1, tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
1065/UBND-TNMT29/8/2018 Thông báo bán đấu giá đất trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (đợ 2 năm 2018)
711/TB-STNMT31/8/2018 Thông báo: Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018
368/TB-STNMT31/5/2018 Thông báo: Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La
4008/UBND-KT05/12/2017 Lựa chọn hồ sơ cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD trên sông Đà bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Quang Phóng Tây Bắc
708/TB-STNMT31/10/2017 Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản ( Cát trên Sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc xã Tà Hộc huyện Mai Sơn)
báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 202025/8/2017 báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 2020
567/TB-STNMT25/8/2017 Thông báo: Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường
301/TB-CCBVMT21/8/2017 Thông báo: Quy trình thu phí, lệ phí với các khoản phí, lệ phí do Chi cục Bảo vệ môi trường thu, nộp, quản lý và sử dụng
1462/STNMT-TNN10/8/2017 Thông báo nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác nước
480/TB-STNMT15/7/2017 Thông báo: tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam
số: 1981/UBND-KT27/06/2017 Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá thạch anh tại bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La của công ty CP Trung Hưng để cấp giấy phép thăm dò
308/TB-STNMT26/5/2017 Thông báo: tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản (đá thạch anh tại bản Phiêng Ban, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên)
934/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phù Yên
TB-STNMT4/5/2017 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
04/TNN-ĐKVTB11/04/2017 TIN NẮNG NÓNG VÀ CẢNH BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG Ở TỈNH SƠN LA
459/STNMT-TNN4/4/2017 Công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La