Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
Số: 04/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ
2317/QĐ-UBND27/8/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
11/2017/TT-BTNMT29/06/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
07/2017/TT-BTNMT29/05/2017 Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
59/2017/NĐ-CP12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
01/2017/TT-BTNMT09/02/2017 Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
2052/QĐ-UBND27/7/2017 Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La
73/2017/NĐ-CP14/06/2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
1189/QĐ-UBND11/5/2017 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức
935/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Châu
933/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mộc Châu
932/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Vân Hồ
931/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La Ngày hiệu lực 01/05/2017 Ngày hết hiệu lực
898/QĐ-UBND12/4/2017 Về việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La