Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
368/TB-STNMT31/5/2018 Thông báo: Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La
150/STNMT-HD11/06/2018 Hướng dẫn về chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
10/2018/QĐ-UBND3/5/2018 Về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Sơn La
4008/UBND-KT05/12/2017 Lựa chọn hồ sơ cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD trên sông Đà bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Quang Phóng Tây Bắc
53/2017/TT-BTNMT04/12/2017 Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
2317/QĐ-UBND27/8/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
708/TB-STNMT31/10/2017 Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản ( Cát trên Sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc xã Tà Hộc huyện Mai Sơn)
Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường23/10/2017 Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường
1524/TCQLĐĐ-CKTPTQD28/8/2017 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong bồi thường đối với đất rừng phòng hộ
11/2017/TT-BTNMT29/06/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
07/2017/TT-BTNMT29/05/2017 Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/2017/TT-BTNMT25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
59/2017/NĐ-CP12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
01/2017/TT-BTNMT09/02/2017 Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 202025/8/2017 báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 2020
567/TB-STNMT25/8/2017 Thông báo: Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường
2052/QĐ-UBND27/7/2017 Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La
301/TB-CCBVMT21/8/2017 Thông báo: Quy trình thu phí, lệ phí với các khoản phí, lệ phí do Chi cục Bảo vệ môi trường thu, nộp, quản lý và sử dụng
2270/QĐ-UBND21/8/2017 Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, TP xác định giá đất để đấu giá và Bồi thường GPMB
1462/STNMT-TNN10/8/2017 Thông báo nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác nước
49/2017/NQ-HĐND21/7/2017 NGHỊ QUYẾT: Về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở
48/2017/NQ-HĐND21/7/2017 NGHỊ QUYẾT: Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
2290/UBND-TH26/7/2017 Công văn số 2290 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
480/TB-STNMT15/7/2017 Thông báo: tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam
1234