Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
1524/TCQLĐĐ-CKTPTQD28/8/2017 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong bồi thường đối với đất rừng phòng hộ
11/2017/TT-BTNMT29/06/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
07/2017/TT-BTNMT29/05/2017 Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/2017/TT-BTNMT25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
59/2017/NĐ-CP12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
01/2017/TT-BTNMT09/02/2017 Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 202025/8/2017 báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 2020
567/TB-STNMT25/8/2017 Thông báo: Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường
2052/QĐ-UBND27/7/2017 Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La
301/TB-CCBVMT21/8/2017 Thông báo: Quy trình thu phí, lệ phí với các khoản phí, lệ phí do Chi cục Bảo vệ môi trường thu, nộp, quản lý và sử dụng
2270/QĐ-UBND21/8/2017 Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, TP xác định giá đất để đấu giá và Bồi thường GPMB
1462/STNMT-TNN10/8/2017 Thông báo nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác nước
49/2017/NQ-HĐND21/7/2017 NGHỊ QUYẾT: Về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở
48/2017/NQ-HĐND21/7/2017 NGHỊ QUYẾT: Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
2290/UBND-TH26/7/2017 Công văn số 2290 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
480/TB-STNMT15/7/2017 Thông báo: tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam
số: 1981/UBND-KT27/06/2017 Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá thạch anh tại bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La của công ty CP Trung Hưng để cấp giấy phép thăm dò
73/2017/NĐ-CP14/06/2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
308/TB-STNMT26/5/2017 Thông báo: tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản (đá thạch anh tại bản Phiêng Ban, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên)
1189/QĐ-UBND11/5/2017 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức
935/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Châu
934/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phù Yên
933/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mộc Châu
932/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Vân Hồ
931/QĐ-UBND17/4/2017 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La Ngày hiệu lực 01/05/2017 Ngày hết hiệu lực
123