Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
1524/TCQLĐĐ-CKTPTQD28/8/2017 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong bồi thường đối với đất rừng phòng hộ
2309/QĐ-UBND25/8/2016 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
2299/QĐ-UBND24/8/2017 Sửa đổi Mục 1.1 Điều 1 Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.200 lợn nái sinh sản, nuôi lợn thương phẩm 6.000 con/năm tại bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
2151/QĐ-UBND7/8/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
2073/QĐ-UBND27/7/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm du lịch, thương mại và Dịch vụ Đại Phú Sơn tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
2072/QĐ-UBND27/7/2017 Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
2066/QĐ-UBND27/7/2017 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác quặng đồng tại bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
17/2017/TT-BTNMT26/07/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang
13/2017/TT-BTNMT30/06/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh
12/2017/TT-BTNMT30/06/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre
11/2017/TT-BTNMT29/06/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
10/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
09/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
08/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
07/2017/TT-BTNMT29/05/2017 Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/2017/TT-BTNMT24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
05/2017/TT-BTNMT25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
03/2017/TT-BTNMT21/03/2017 Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
02/2017/TT-BTNMT07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
59/2017/NĐ-CP12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
01/2017/TT-BTNMT09/02/2017 Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 202025/8/2017 báo cáo quy hoạch cát sỏi tỉnh Sơn La đến năm 2020
567/TB-STNMT25/8/2017 Thông báo: Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường
2636/UBND-KT21/8/2017 V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để cấp phép thăm dò
2052/QĐ-UBND27/7/2017 Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La
12345678910...