Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
19/2018/QĐ-UBND11/7/2018 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
18/2018/QĐ-UBND4/7/2018 QĐ: Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo quyết định 27/2015/QĐ-UBND
17/2018/QĐ-UBND2/7/2018 về việc ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La
11/2018/QĐ-UBND15/5/2018 quy định mức thu tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
03/2018/QĐ-UBND9/2/2018 Ban hành quy định một số điều tại thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
01/2018/QĐ-UBND17/1/12018 Về việc bãi bỏ quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La
21/2018/QĐ-UBND16/7/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
15/2018/QĐ-UBND12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
12/2018/QĐ-UBND 15/5/2018 Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; thu hồi đất; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Sơn La
3058/STNMT-TNN,KS&KTTV06/12/2018 V/v Thông báo mời tham gia thực hiện công tác điều tra, đánh giá quy mô tài nguyên quặng đồng trong phạ vi các diện tích đã được cấp phép trước đây ( tại các điểm mỏ quặng đồng vùng Vạ Sài- Suối Chát, thuộc địa bàn các huyện Phù yên, Mộc Châu, Bắc Yên tỉnh Sơn La)
58/2017/TT-BTNMT08/12/2017 Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
56/2017/TT-BTNMT08/12/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
54/2017/TT-BTNMT07/12/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200 000
18/2018/TT-BTNMT31/10/2018 Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
15/2018/TT-BTNMT25/10/2018 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất
14/2018/TT-BTNMT./18/10/2018 Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn
13/2018/TT-BTNMT18/10/2018 Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500 000 1:1 000 000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Số: 12/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng ( phần II)
12/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng ( phần I)
11/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu
10/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thàphần đất liền tỉnh Cà Mau ( phần II )nh lập bản đồ
Số: 10/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau ( phần I )
Số: 09/2018/TT-BTNMT14/09/2018 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số: 08/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số: 07/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
12345678910...