Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
879/TB-STNMT11/10/2018 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)
878/TB-STNMT11/10/2018 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)
828/TB-STNMT1/10/2018 THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2)
2297/STNMT-KS26/9/2018 xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất
2194/STNMT-KS13/9/2018 thông báo chưa đăng tải, niêm yết công khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản 04 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát: Trại 8, tiểu khu Vườn Đào; Khu 1, tiểu khu Bó Bun; Khu 4, tiểu khu Bó Bun; Khu 1, tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
767/TB-STNMT14/9/2018 Thông báo: Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và môi trường
2171/STNMT-KS12/9/2018 thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 04 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát: Trại 8, tiểu khu Vườn Đào; Khu 1, tiểu khu Bó Bun; Khu 4, tiểu khu Bó Bun; Khu 1, tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
1065/UBND-TNMT29/8/2018 Thông báo bán đấu giá đất trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (đợ 2 năm 2018)
711/TB-STNMT31/8/2018 Thông báo: Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018
368/TB-STNMT31/5/2018 Thông báo: Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La
BCTH201720/3/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2017
2212/UBND-KT03/07/2018 V/v lựa chọn hồ sơ để cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khu Noong Ẳng, bản Cọ, Phường Chiềng Cơi, TP Sơn la (Mở rộng)
452/TB-STNMT28/06/2018 Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Huổi Búng, xã Hát Lót
1299/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
1298/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Ly, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu
1297/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM4, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
1296/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM10, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1295/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước 19/5, xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
1294/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM13 thuộc trạm cấp nước Chiềng Sinh, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn
1293/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước bưu điện, Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
1292/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước ủy ban, thị trấn Mộc châu, huyện Mộc Châu
1291/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM7, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
1290/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Pấc, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, TP Sơn La
1289/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước viện 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1288/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Sinh , phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
12345678910...