Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
150/STNMT-HD11/06/2018 Hướng dẫn về chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
1323/QĐ-UBND8/6/2018 Quyết định về việc bổ xung 05 điểm mỏ cát trên Sông đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
1140/QĐ-UBND21/5/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018
387/TB-STNMT6/6/2018 Thông báo: về việc tiếp nhận giấy phép thăm dò khoáng sản
369/TB-STNMT1/6/2018 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
10/2018/QĐ-UBND3/5/2018 Về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Sơn La
308/2018/TB-STNMT08/5/2018 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
01/2018/TT-BTNMT07/02/2018 Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
87/QĐ-UBND16/1/2018 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh Sơn La
177/QĐ-UBND25/1/2018 Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên vật liệu sản suất gạch nung tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
176/QĐ-UBND25/1/2018 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng đồng tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
443/QĐ-UBND2/3/2018 Phê duyệt kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2017
442/QĐ-UBND2/3/2018 Phê duyệt kết quả quan trắc chuyên đề "Một điểm nước mặt có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017"
735/STNMT-TNN05/04/2018 Giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, nguồn nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
65/2017/TT-BTNMT22/02/2017 Thông tư: quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và quy trình vận hành liên hồ chứa
64/2017/TT-BTNMT22/12/2017 Thông tư: Quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
59/UBND-KT5/1/2018 V/v: lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền tại bản La Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của hợp tác xã nông nghiệp La Ngà để cấp phép thăm dò
4058/UBND-KT7/12/2017 Lựa chọn hồ sơ để nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng ngần, thành phố Sơn La của Cty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp phép ban hành
4008/UBND-KT05/12/2017 Lựa chọn hồ sơ cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD trên sông Đà bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Quang Phóng Tây Bắc
53/2017/TT-BTNMT04/12/2017 Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
37/QĐ-XPHC12/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa thảo nguyên Mộc Châu
38/QĐ-XPHC12/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu
42/QĐ-XPHC16/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu
43/QĐ-XPHC16/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
12345678910...