Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
368/TB-STNMT31/5/2018 Thông báo: Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La
BCTH201720/3/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2017
2212/UBND-KT03/07/2018 V/v lựa chọn hồ sơ để cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khu Noong Ẳng, bản Cọ, Phường Chiềng Cơi, TP Sơn la (Mở rộng)
452/TB-STNMT28/06/2018 Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Huổi Búng, xã Hát Lót
1299/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
1298/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Ly, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu
1297/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM4, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
1296/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM10, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1295/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước 19/5, xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
1294/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM13 thuộc trạm cấp nước Chiềng Sinh, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn
1293/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước bưu điện, Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
1292/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước ủy ban, thị trấn Mộc châu, huyện Mộc Châu
1291/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước KM7, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
1290/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Pấc, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, TP Sơn La
1289/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước viện 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1288/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Chiềng Sinh , phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1287/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước Bắt Đông, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
1286/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM8 thuộc trạm cấp nước KM7, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
1285/QĐ-UBND04/06/2018 QĐ: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại trạm cấp nước bệnh viện, TT Ít Ong, huyện Mường La
150/STNMT-HD11/06/2018 Hướng dẫn về chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
1323/QĐ-UBND8/6/2018 Quyết định về việc bổ xung 05 điểm mỏ cát trên Sông đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
1140/QĐ-UBND21/5/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018
387/TB-STNMT6/6/2018 Thông báo: về việc tiếp nhận giấy phép thăm dò khoáng sản
369/TB-STNMT1/6/2018 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
10/2018/QĐ-UBND3/5/2018 Về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Sơn La
12345678910...