Thông tin đường dây nóng Sở Tài nguyên và môi trướng

Số điện thoại đường dây nóng: 0223.854.486 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: duongdaynongtnmtsonla@gmail.com


Gửi ý kiến về đường dây nóng Sở TNMT Sơn La

Họ Tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Loại thủ tục:

Nội dung:

Captcha image
Show another codeShow another code

Danh mục hỏi đáp đường dây nóng Sở Tài nguyên và môi trường Sơn La

Tìm kiếm:

 
Câu hỏi:    Đề nghị sở TNMT hướng dẫn cấp đất lần đầu theo kế hoạch 203 của UBND tỉnh

Trả lời:     Sau khi nghiên cứu đề nghị của Ông Tếnh A Chìa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 69/HD-STNMT ngày 22/02/2017 cấp Giấy chứng nhận lần đầu và chỉnh lý biến động trên địa bàn tỉnh. Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ông nghiên cứu và triển khai thực hiện theo Hướng dẫn trên (Sở gửi kèm Hướng dẫn số 69/HD-STNMT ngày 22/02/2017)./. Nội dung hướng dẫn 69/HD-STNMT được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở TNMT
Câu hỏi:    “Hiện nay tại bản Kéo, bản Ưng, bản Củ Bốn – xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn một số hộ dân của các bản này đang chặt phá rừng để lấy đất canh tác, việc chặt phá rừng diễn ra từ 2-3 năm trước, đến nay vẫn tiếp diễn. Việc chặt phá rừng diễn ra ngày càng nghiêm trọng quy mô lớn. Công dân đề nghị cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra, xử lý ngay các hành vi chặt phá rừng trên” (Có hình ảnh kèm theo).

Trả lời:     Sau khi nghiên cứu ý kiến phản ánh của công dân. Căn cứ vào các quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng được quy định trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, các quy định của pháp luật trong việc quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013. Sở Tài nguyên và Môi trường xin chuyển ý kiến phản ánh của công dân đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mai Sơn.
Câu hỏi:    Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La nghiên cứu về việc nhận hồ sơ cấp đổi, tách thửa, sang tên đổi chủ... giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện một cửa liên thông để tránh gây nhũng nhiễu cho nhân dân. Cụ thể Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Mộc Châu đang thực hiện nhận hồ sơ thích thì nhận, không thì thôi gây bức xúc cho nhân dân làm việc theo ngẫu hứng, hồ sơ nào có tiền thì làm, không tiền thì không làm. Cán bộ không có trách nhiệm liệu thế cán bộ có phải là làm để phục vụ nhân dân hay không.

Trả lời:     Qua kiểm tra, rà soát cho thấy, hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào bộ phận cửa của huyện Mộc Châu ngày 15/3/2016, đến ngày 01/4/2016 đã trả lại hồ sơ cho hộ gia đình do hồ sơ không đủ điều kiện.