THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2)

10/1/2018 4:03:49 PM

Thực hiện Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018 (đợt 2);

Thực hiện Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018 (đợt 2); Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn sở hữu của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò cho các khu vực khoáng sản (đợt 2);
Để bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật trong việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2), căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Công văn số 3484/UBND-NC ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện các quy định của Luật đấu giá tài sản; Công văn số 2563/UBND-NC ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018 đối với 05 khu vực cát trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
a) Tên người có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Sơn La
b) Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 02123 852 049.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá
2.1. Tên tài sản, số lượng tài sản:
Số
TT Tên tài sản
(tên khu vực) Địa điểm Số hiệu bản đồ Tổng diện tích (ha) Ghi chú
1 Bản Mường Nưa II Xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La C20 5,847 Các khu vực cát trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2018
2 Khu 2 - Bản Mường Tợ Xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La C21 3,064
3 Bản Mâm, bản Luấn II Xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La C22 12,293
4 Bản Tân Tiến Xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La C23 5,911
5 Bản Cánh Kiến Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La C27 10,942
2.2. Chất lượng tài sản:
a) Hiện trạng các mỏ: Mới được điều tra, đánh giá, chưa thăm dò.
b) Mục đích: Khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các công trình xây dựng, giao thông. Các khu vực cát trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2018.
c) Hình thức: Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác thông qua hình thức đấu giá.
3. Giá khởi điểm ước tính của tài sản đấu giá: 24.336.796.453 đồng (Hai mươi bốn tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn, bốn trăm năm mươi ba Việt Nam đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
4.1. Cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu giá (như: Có Trụ sở làm việc, có máy chiếu, có máy vi tính, máy in vi tính, máy phôtô, xe ôtô và các các trang thiết bị khác);
4.2. Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả.
4.3. Hồ sơ pháp lý (Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên…).
4.4. Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động (như: Đấu giá viên phải điều hành ít nhất 10 cuộc đấu giá tài sản và không bị xử lý kỷ luật với bất kỳ hình thức nào trong thời gian hành nghề; tổ chức đấu giá tài sản không bị tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản hoặc đã được các cơ quan giải quyết có vi phạm - Các giấy tờ kiểm chứng bằng bản phôtô (mang bản chính để đối chiếu), hoặc bản phôtô có chứng thực;
4.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp.
4.6. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
5.1. Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 10/10/2018, trong giờ hành chính.
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La hoặc gửi qua đường bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123 852 049).
6. Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Hồ sơ được đóng thành quyển và mỗi 01 tổ chức đấu giá tài sản sẽ phải nộp 01 bộ hồ sơ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La xem xét, lựa chọn thực hiện điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2).
Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La và Sở Tư pháp./.
chi tiết thông báo tải về tại  tải về tại đây