Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

8/31/2018 4:43:15 PM

Từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 03 cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dự án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn huyện Mường La, thành phố Sơn La và 7 xã và thị trấn Hát lót, huyện Mai Sơn, từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2018 đồng chí Nguyễn Đắc Lực Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức các cuộc họp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của các huyện Mường La, Mai Sơn và thành phố Sơn La và các đơn vị tư vấn thực hiện. Qua các cuộc họp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và đơn vị tư vấn đã chỉ ra những tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện.
Kết luận Hội nghị đồng chí Giám đốc sở đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phòng, đơn vị đã phối hợp cùng với chủ đầu tư quyết tâm thực hiện giải pháp đã để ra. Phấn đấu đến 31/10/2018 giải quyết xong các tồn đọng và đến 31/12/2018 cơ bản hoàn thành công tác lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Mường La, thành phố Sơn La và 7 xã, thị trấn Hát lót huyện Mai Sơn./.